Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WINGS 7, Section 3 (January - March '20)

Skapad 2020-01-07 15:34 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Some 'food for thought'... What's your favourite dish? What are your likes and dislikes? Can you name some British and American dishes?

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

 

In Section 3, ”Food,” you will study:

 

 • Words for food and drink 
 • Words for different kinds of fast food
 • Words for items in the kitchen
 • Words and expressions for cooking
 • Words and expressions used for polite table talk
 • How to talk about food that you like and dislike
 • Popular British and American food

 

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • din förståelse för talad och skriven engelska
 • din förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt
 • din förmåga att använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • din förmåga att reflektera över kulturella företeelser i engelsktalande länder.

 

Undervisning

 

I arbetet med kapitlet om ”Food" kommer du varje vecka att:

 • lyssna på texter ur boken
 • göra muntliga övningar med klasskamrat/er
 • öva in 20-25 nya ord
 • göra skriftliga övningar i Workbook
 • läsa recept
 • grammatik
 • läsa en ny text med kopplingar till kapitlets ämne
 • se film

 

 

Bedömning

 

After this section you should be able to:

 

 • Talk/write about food you like and dislike
 • Talk/write about items used in the kitchen
 • Order food at restaurants
 • Use polite words and phrases at meals
 • Understand what people say when they talk about what food they like
 • Give examples and describe popular British and American dishes
 • Understand the grammar you studied. Use it to speak and write.

 

Note! There will be a test on Thursday week 6.

Matriser

En
Bedömningsmatris Victoriaskolan Engelska 7-9 Läsåret 2019/20

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo. Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet. Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska. Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo. Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå. Du förstår och kan arbeta efter instruktioner. Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska. Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner. Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter. Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser. Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl. Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande. Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga. Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande. Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med. Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga. Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen. Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar. Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd. Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar. Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd. Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd. Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: