Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B vårterminen-Egebyskolan

Skapad 2020-01-07 15:47 i Egebyskolan Mjölby
Grundskola F – 3 Matematik
Under vårterminen i årskurs 1 ska du få lära dig talen upp till 20. Vi ska arbeta med klockan där du får lära dig hel- och halvtimme. Du ska också lära dig mer om addition och subtraktion. Geometri och mätning kommer också att bli spännande att få lära sig. Det kommer också att handla om taluppfattning, samband och datalogiskt tänkande.

Innehåll

Målet med undervisningen

är att du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-20
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-20
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20
 • Att arbeta med addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • Jämna och udda tal
 • Talen 0-100
 • Klockan hel- och halvtimme
 • Problemlösning
 • Huvudräkning
 • tiotal 10,20,30....100
 • Geometri fyrhörning, triangel och cirkel
 • Punkt, linje och sträcka
 • Formulera matematiska uttryck
 • Symmetri
 • datalogiskt tänkande
 • Sannolikhet
 • Matematiska begrepp: hel timme, halv timme,timvisare, minutvisare, hur mycket, hur många,höger, vänster, uppdelning, ental, tiotal, summa, hälften, dubbelt, hög, låg, differens, nummer, andra,tredje, resten, ensiffrig, tvåsiffrig, vågrätt, lodrät, diagonalt, längd, höjd, bredd, kortare än, punkt, linje ,sträcka, hörn, fyrhörning, före, efter, jämn och udda 

 

Så här ska vi arbeta

 • Diskutera och resonera matematik
 • Lärarledda genomgångar
 • Färdighetsträna i boken
 • Färdighetsträna på chromebook
 • Lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

 

Det här ska bedömas

Du ska visa att du kan:

 • känna igen och skriva alla siffror 0-20
 • förstå sambandet mellan tal och antal i talområdet 0-20
 • analog klocka hel och halv timme.
 • använda och visa förståelse för begreppen: se under rubrik målet med undervisningen
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-20
 • problemlösning
 • huvudräkning
 • med hjälp av linjal kunna mäta med centimeter
 • markera tal på tallinjen 0- 20
 • se skillnad på fyrhörning, triangel och cirkel
 • förstå skillnad på punkt, linje och sträcka
 • symmetri
 • ramsräkna till 100
 • tiotalen 10, 20, 30.....100
 • jämna och udda tal
 • ental och tiotal
 • förstå datalogiskt tänkande
 • förstå sannolikhet

 

Matriser

Ma
Lärandematris Favorit matematik 1B vårterminen

Kapitel 1
Jag kan jämföra och storleksordna tal. Jag kan räkna addition och subtraktion. 10+9= 19-10=
Jag kan räkna addition och subtraktion. 10+9= 19-10=
Jag kan se vilken term som saknas vid addition och subtraktion i talområdet 0-20 15+___=19 19-___=11 .
Jag vet vad visarna på klockan heter.
Jag kan säga vad klockan är vid hel-och halvtimme.
Kapitel 2
Du ska kunna visa en addition på tallinjen.
Du ska kunna räkna en addition med två och tre termer.
Du ska kunna räkna öppna utsagor. T.ex. 6+_= 16 _+7=12
Problemlösning: rita, räkna och skriva svar.
Kapitel 3
Du ska kunna räkna subtraktion med tiotalsövergång.
Du ska kunna visa en beräkning i subtraktion på tallinjen.
Du ska kunna bestämma värdet av obekanta tal i likheter.
Du ska kunna förstå frågan i en textuppgift. Tolka en räknehändelse, skriva ett matematiskt uttryck och skriva svar.
Kapitel 4
Du ska kunna namnge objekten punkt, sträcka och linje.
Du ska kunna mäta med en linjal och använda enheten cm.
Du ska kunna namnge cirkel, fyrhörning och triangel
Du ska kunna visa symmetrilinjen i en enkel figur.
Du ska kunna måla en bild så den blir symmetrisk.
Kapitel 5
Du visar och använder kunskaper om symmetri.
Du kan räkna addition och subtraktion med hela tiotal.
Du kan skilja på udda och jämna tal.
Problemlösning: du förstår frågan och kan skriva ett matematiskt uttryck och du skriver svar.

Ma
Skolverkets bedömningsstöd i matematik år 1

Muntligt uppgifter

Mellannivå HT
Godtagbara kunskaper under ht i åk 1.
Mellannivå VT
Godtagbara kunskaper vt åk 1
Högre nivå VT
Talraden
Jag räknar till 50
Jag räknar till 100
Jag räknar till 115
Jag kan börja räkna på ett angivet tal och räkna uppåt (9-20)
Jag kan börja räkna på ett angivet tal och räkna uppåt (26-40)
Jag kan börja räkna på ett angivet tal och räkna uppåt (195-220)
Jag kan räkna nedåt från 10
Jag kan räkna nedåt från 15
Jag kan räkna nedåt från 71
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-10)
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 1-50)
Jag vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-300)
Jag vet vilket tal som kommer före (talområde 1-10)
Jag vet vilket tal som kommer före (talområde 1-50)
Jag vet vilket tal som kommer före(talområde 0-300)
Jag kan hoppa tiohopp (10-50)
Jag kan hoppa tiohopp (0-100)
Jag kan hoppa tiohopp (ej jämna tiotal)
Antalskonstans
Jag kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats
Subitisering
Att se antal utan att räkna
Jag kan se direkt hur många prickar det är på en tärning
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på borddet när jag bara sett dem i ett par sekunder (11)
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på borddet när jag bara sett dem i ett par sekunder (18)
namnge tal
Jag kan namnge de tal min lärare pekar på (0-10)
Jag kan namnge de tal min lärare pekar på (10-100, (11-20)
Skillnad
Jag kan och förstår, med hjälp av föremål, hur jag minskar med 1 eller 2
Jag kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räkneberättelse (0-20)
Fler/färre
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är och om det blir fler eller färre (6)
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är och om det blir fler eller färre (13)
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är och om det blir fler eller färre (20)
Uppdelning av tal
Jag kan dela upp fem föremål på flera olika sätt
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (7-10)
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (10-19)
Hälften/dubbelt
Jag kan dela upp 8 föremål så vi får lika många var och tänka ut hur många vi skulle få om vi dela på 10
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (6, 5, 4)
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (12, 50, 100, 15)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: