Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fattiga länder-Utvecklingsfrågor

Skapad 2020-01-07 15:54 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Geografi
I den här kursen lär vi oss mer om de fattiga delarna i världen samt vad man kan göra för att förbättra livssituationen för människor som bor i dessa områden.

Innehåll

 

Planering

 

Fattiga länder-utvecklingsfrågor

Individuellt arbete.

Vi använder oss av läroboken, kartboken och internet.

Er uppgift är att göra uppgifterna här nedanför. Godkänt betyg för faktasvar. Bättre betyg får ni om ni skriver ned era egna tankar och reflektioner. Skriv ned svaren snyggt på dator och lämna in i inlämningsmapp.


1, Läs s. 322-324

Fakta

    a, Var i världen finns det ”fattiga” länder?

    b, Varför är de fattiga?

    c, Rita en enkel karta över Tanzania

    d, Berätta lite om hur människorna i Tanzania har det

 

2, Läs s. 325-326

Analys

    a, Titta på de två diagrammen på sidan 325 och analysera dem.

    Svara på frågan ”Vad ska man göra för att ett fattigt land ska få det bättre?”

 

3, Läs s. 327-329

Fakta

    a, Rita en karta över Indonesien. Ta med vissa viktiga saker som några städer, floder, berg mm.

    b, Hur är klimatet i Indonesien?

    c, Vad odlar man i Indonesien?

 

Analys

    d, Analysera industrialismens framsteg i Indonesien. Analysera samtidigt handeln och hur den ska vara för att ett land ska bli rikt.

 

4, Läs s. 330

Fakta

    Hur ser förändringarna ut i många U-länder?


5, Afrika

Analys

    Afrika är en problemkontinent. Varför lever en stor del av Afrikas befolkning under fattigdomsgränsen? Vilka förutsättningar finns det att livet kan bli bättre? Diskutera varför det är fattigt i stora delar av Afrika. Diskutera olika lösningar på hur det kan bli bättre. Utveckla dina resonemang.Mål och syfte

 

Efter avslutad kurs ska ni känna till hur människorna i olika delar av världen har det. Ni ska känna till en del fattiga länder samt en del rika länder. Ni ska kunna jämföra människors levnadsförhållanden.

 

Målen för högre betyg är: Ni ska kunna förstå och använda relevanta diagram och begrepp. Ni ska kunna diskutera fattigdomsproblemet i världen samt ge lösningar på problemet.

 

Syftet med kursen är att ni ska få kunskap om hur människorna har det på vårt klot så att ni kan bli ansvarsfulla världsmedborgare

 


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: