Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 7 - kapitel 3

Skapad 2020-01-07 15:57 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Matematik
I detta kapitel kommer vi lära oss mer om: prefix och enheter, längd och skala, vinklar och vinkelsumma samt omkrets och area hos olika geometriska figurer.

Innehåll

Planering i Geometri åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

*  Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter.

*  Vi kommer att ha enskild räkning.

*  Vi kommer att lösa matematiska problem.

*  Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

*  Vi kommer att ha diagnos och skriftligt prov.

 Målet är att du hinner räkna minst två nivåer per område. Tänk på att du alltid kan gå in på www.matematikxyz.com/elever/filmer För att se filmade genomgångar för att se innan ett område, om du missat en genomgång eller för att repetera vad vi gått igenom på lektion. 

Läxa

Läxa är att ligga i fas med planeringen.

 

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning.

 

Veckoplanering 

V.

Dag

Lektion

 

51

 

Uppstart kap 3

 
 

 

3.1 Prefix och enheter

 
 

 

   

2

 

Repetera: 3.1 Prefix och enheter (1 lektion)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

3.2 Längd och skala  

 

 

3.3 Vinklar

 

 

 

 

 

4

 

3.4 Vinkelsumma  

 

 

3.5 Omkrets

 

 

 

   

5

 

3.6 Area  

 

 

Blandade uppgifter

 

 

 

 Diagnos kap 3  

6

 

Träna geometri / Utveckla geometri  

 

 

Förmågorna i fokus

 

 

 

Repetition + Övningsprov 

 

7

 

Prov Kap 3 - Måndag 10 februari

 

 

 

Problemlösning - Geometri (inlämning fredag)  

 

 

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: