Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läxor X-boken

Skapad 2020-01-07 16:06 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 Matematik
Här kommer dina läxresultat att skrivas in så att dina vårdnadshavare kan bli mer delaktiga i hur det går för dig mellan proven. Du kommer att ha ca 1 läxa per vecka ifrån boken och 1 läxa per vecka på Kikora. Vilken läxa som är till när, ser du i planeringen! Man måste inte kunna alla läxorna, men man måste ha försökt!

Innehåll

 

Arbetet genomförs under läxhjälpstimmarna i skolan och utanför skolans ordinarie matematiklektioner.
Redovisning sker, frivillig, i helklass efter varje gjord läxa i boken.
Läxan via Kikora redovisas inte inför klass. Utan endast här. 

Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" (LGR11, kap. 1 s. 9)

Eleverna får även träna sina kunskaper att:
Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. (LGR11, kap. 2 s. 15)
Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan (LGR11, kap 2 s.14)
Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper ( LGR11, kap 2 s.13)

 

Uppgifter

  • V. 5 Kikora

  • V. 4 Kikora

  • V.3 Kikora

  • Läxa 13

  • Läxa 10

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: