Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Recension

Skapad 2020-01-07 16:08 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Du har sett filmen "Jalla! Jalla!". Vi har diskuterat filmen tillsammans i klassen, du har deltagit i en gruppdiskussion och fått träna på att sammanfatta muntlig. Nu ska du skriva en recension självständigt.

Innehåll

Matriser

Sva
Recension

Bedömningsmatris

E
C
A
Innehåll
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.
Värdera
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.
Disposition
Eleven kan skriva en text   som är sammanhängande
Eleven kan skriva en text som är sammanhängande
Eleven kan skriva en text som är sammanhängande
Disposition
och begriplig  
och begriplig  
och begriplig 
Disposition
och  välstrukturerad 
detaljrika och  välstrukturerade    
Disposition
och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.  
och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.   
och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.  
Disposition
Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.  
Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. 
Språk
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall. 
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen inte ska hindras.  
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga kommunikationen ska fungera väl.  
Använda mönstertexter
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. 
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. 
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: