Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2020-01-07 16:09 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Samling som inledning av skoldagen
Grundsärskola F – 8 Verklighetsuppfattning Kommunikation
Vi inleder varje skoldag med en samling. Under samlingen uppmärksammar vi vilka som är i skolan. Vi går igenom dagens veckodag, datum, månad, år och väder. Vi går även igenom skoldagens schema.

Innehåll

Syfte

Syftet med samlingen är att, genom att starta varje skoldag på samma sätt, skapa förutsättning för eleven att känna förväntan och trygghet.
Under samlingen arbetar vi med kommunikation, turtagning, uppmärksamhet och samspel. 

Vad gör vi?

 • Morgonsamlingen startar med att klockan ringer, detta för att alla elever ska få en förståelse för att skoldagen har startat. 
 • Vi pratar om vad det är för dag, datum, månad och år, samt vilket väder det är. 
 • Vi gör ett gemensamt upprop,  Är____ här idag? Eleven svarar utifrån AKK. Vi lägger upp kort på tavlan med eleven samt vem eleven jobbar med. job
 • Vi går igenom dagens schema, detta görs med hjälp av visuellt bildstöd. Eleverna har individuella schemapärmar, i dessa pärmar finns också vem som jobbar med vem. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: