Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling på Tårtan.

Skapad 2020-01-07 16:22 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Samling.

Innehåll

Nuläge

Samling för alla barn i stor grupp 3-4 dagar i veckan

Mål

 Att utveckla sin nyfikenhet och lust att lära.

 Att våga - utveckla sin självständighet.

 Att våga prata inför stor grupp, lära sig turtagning och tidsuppfattning.

 Att ha roligt tillsammans

Syfte 

Att få en grupp känsla, det ska vara roligt att vara tillsammans.

Vi lär och lyssnar på varandra.

 

Genomförande 

Alla sitter på stolar i en ring runt mattan och på bestämda platser. Vi ser vilka som är här/hemma. Barnen får berätta när de går hem och vi sätter upp  foto på barn och pedagoger på en tids och bild rad (en tydlig bild och tidsrad finns över dagen ).

Barnen kan tydligt se när dom går hem och får därmed en bild över hur dagen ser ut. Tex. Kalle går hem efter mellanmål - bilden placeras efter mellanmålsbilden. Barnen kan själva gå tillbaka till tavlan under dagen för att se när dom går hem.

På samlingen tränar vi  matte, bokstäver, turtagning, sång och danslekar m.m

 

Utvärdering

Vid veckoplaneringar, studiedagar och vid terminens slut.

Ansvar

Pedagogerna har ansvar för samlingen varsin vecka.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: