Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden lå 19/20

Skapad 2020-01-07 16:32 i Tiundaskolan Uppsala
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.
Grundskola 4 Historia
Under detta arbete kommer vi att lära oss om medeltiden i Sverige. Vi kommer att titta på filmer, läsa i flera läromedel, diskutera och undersöka för att få en så stor förståelse som möjligt för denna tidsepok.

Innehåll

 

 

Det här ska du kunna om medeltiden

 • Mellan vilka år medeltiden ägde rum.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung.
 • Att Sverige blev ett kristet land, kyrkan och klostrens roll.
 • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
 • Nya lagar
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. Det var en smittsam sjukdom. En tredjedel av Europas befolkning dog. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan.
 • Flera handelsplatser blev städer på 1100-1200-talen, t.ex. Kalmar, Örebro, Uppsala, och Västerås. Stockholm blev huvudstad. Hansans betydelse.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. De fattiga tillhörde inget stånd.
 • Levnadsförhållanden för människor i Sverige under medeltiden, i staden och på landet.
 • Regenternas historia

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Eleven når inte kunskapskraven ännu.
Kunskaper och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Tolka
Du kan tolka och visa på spår av medeltiden i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar.
Du kan tolka och visa på spår av medeltiden i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar.
Resonera
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om medeltida händelser och förhållanden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang kring medeltida förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: