Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov: Läsförståelse

Skapad 2020-01-07 16:56 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Läsprojekt med avslutande boksamtal.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Du besvarar frågor om novellen Den första kärleken och skriver en sammanfattning.

Innehåll

Centralt innehåll

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 

Matriser

SvA
Prov: Läsförståelse (del 1)

F
Eleven uppnår inte kraven för E.
E
C
A
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: