Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 SVBSVE51

Skapad 2020-01-07 17:16 i OS Gymnasiesärskolan Oskarshamn
Gymnasiesärskola Svenska
Du utvecklar din: Förmåga att kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket till syftet, mottagaren och sammanhanget. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation. Förmåga att söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i samtal genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet framåt. Dessutom genomför eleven enkla muntliga presentationer med viss anpassning till syfte och mottagare. Eleven skriver texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
  Svb  C
 • Eleven deltar i samtal genom att medverka i att framföra och efterfråga tankar och åsikter. Dessutom medverkar eleven i att genomföra muntliga presentationer med anpassning till syfte och mottagare. Eleven skriver mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
  Svb  E
 • Eleven läser texter med gott flyt. Genom att reflektera över och göra utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven god läsförståelse. Eleven för utvecklade resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  A
 • Eleven läser texter med flyt. Genom att reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven tillfredsställande läsförståelse. Eleven för enkla resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  C
 • Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse. Eleven medverkar i att föra resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  E
 • Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om formellt och informellt språkbruk. När eleven söker information för eleven utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Svb  A
 • Eleven samtalar på ett enkelt sätt om formellt och informellt språkbruk. När eleven söker information för eleven enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Svb  C
 • Eleven medverkar i att samtala om formellt och informellt språkbruk. När eleven söker information medverkar eleven i att föra resonemang om olika källors användbarhet.
  Svb  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: