Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa HT20

Skapad 2020-01-07 17:18 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Gymnasiesärskola Modersmål
Läsa, lyssna, samtala, lära igenom lek, kommunicera med hjälp av bilder, litteratur, musik, och film. Undervisningen ska stimulera elevens vilja att ta emot och tolka kommunikation. Det centrala temat på innehållet är "Natur".

Innehåll

 

 

Innehåll

Konkretiserade mål för eleven

Du ska utveckla sin förmåga att läsa, lyssna, samtala och förstå

Du ska möta och uppleva olika former av kommunikation såsom bilder, litteratur, film, musik och rörelse

Du ska utveckla sin förmåga att använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förståelse för omvärlden, natur och miljö

Du ska försöka läsa nya ord och korta meningar

 

Undervisning och arbetsmetoder

I undervisningen kommer vi att

 • skriva, rita och måla bokstäver
 • skriva enklare ord och uttalar och säga hög
 • träna förmågor, motivera, skapa nyfikenhet, engagemang 
 • visa hur man söker efter information i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på internet
 • använda kroppspråk och tal, ordbilder, bilder och symboler, digitala verktyg 

Eleven har uppnått målen när...

Eleven kan skriva och säga rätt ljud på BKS

Eleven kan läsa ord med enkla meningar och förstå innehållen

Eleven kan skriva korta och enkla meningar och säga högt

Eleven kan förstå grundläggande begrepp om naturen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord- och begreppsförråd inom områden som hör till elevens intressen och studieinriktning, samt ord och begrepp som berör praktiska samhällsförhållanden.
  Mos  -
 • Tolkning och översättning i vardagliga sammanhang till och från modersmålet.
  Mos  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: