Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v. 2-5. "Koll på matematik 1A kapitel 6".

Skapad 2020-01-07 18:00 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola F Matematik
I kapitel 6 kommer vi träna på att storleksordna tal och lära oss olika sätt att tänka när vi ska räkna med addition eller subtraktion. Ni ska även få prova på att räkna problemlösningsuppgifter. Tillsammans ska vi arbeta med begreppen storleksordning, addition, subtraktion, lägga ihop, öka, plustecken, subtraktion, minustecken, minska, skillnad, räknehändelse, siffra och tal. Vi ska träna på det här för att eleverna lättare ska förstå hur de kan tänka när de räknar addition och subtraktion samt löser problemlösningsuppgifter. För att lära oss detta kommer ha samtal, stationsarbete, bygga med klossar, rita bilder, spela spel, använda Bingel och arbeta i arbetsboken. Du kommer att få arbeta ensam, tillsammans med en kompis och i små grupper. Målet är att du ska kunna storleksordna tal inom talområdet 0-100 med hjälp av ord, siffror eller konkret material. Visa förståelse för räknesätten addition och subtraktion samt använda räknesätten i enkla räknehändelser med hjälp av ord, bilder, siffror eller konkret material. Utveckla sin förmåga att lösa enkla matematiska problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: