Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2020-01-07 18:08 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 4 Matematik
I matematiken ska vi arbeta med problemlösning under ca 3-4 veckor. Det gör vi för att du ska utveckla din förmåga att formulera och lösa olika matematiska problem.

Innehåll

 

Det här kommer du att få undervisning om: 

* Räknesättens användning.

* Tolka textuppgifter.

* Problemlösningsstrategier

 

Det här ska du lära dig:

Under de här veckorna ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att välja och motivera ditt val av räknesätt, använda "fingerfemman"  när du löser textuppgifter och kunna använda dig av strategier som rita och lös, uteslutning och börja bakifrån.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att använda oss av matematikboken Eldorado 4 A och kapitel 4 som behandlar räknehändelser, textuppgifter och problemlösningsstrategier. Vi gör en fördiagnos för att se att du har de förkunskaper som det nya bygger på. Din lärare kommer att ha genomgångar och du kommer att arbeta både i grupp och enskilt med uppgifter. Du kommer uppmuntras till att ha ett kreativt tänkande och tålamod då det kan vara lätt att köra fast i ett viss tänkande och inte komma vidare med uppgifterna. 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Dina kunskaper kommer att bedömas under och efter arbetsområdet. Din lärare kommer att bedöma hur du deltar i diskussioner när du arbetar i grupp och hur du tar dig an och löser problemen enskilt. Efter arbetsområdet blir det ett skriftligt prov med uppgifter liknande de som du har tränat på. Din självbedömning gör du när du jämför din fördiagnos med ditt resultat på provet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: