Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2020-01-07 18:14 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi skriver en utredande text.

Matriser

Sva
Utredande text

E
C
A
Eleven kan skriva utredande texter med referenser till andra källor.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter med referenser till andra källor.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande texter som lyfter fram välgrundade slutsatser och har referenser till andra källor.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och kommunikationen.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i föreläsningar och texter och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan återge det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och underförstådda sammanhang i föreläsningar och texter och kontrollera förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: