👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken som skyddar oss

Skapad 2020-01-07 19:34 i Kiaby skola Kristianstad
Grundskola 3 – 4 Teknik
Vad är det första du gör när du sätter dig i bilen? Förhoppningsvis så tar du på dig säkerhetsbältet. Men varför gör du det? Hur tekniken på olika sätt skyddar oss i vardagen är vad i kommer jobba om i det här avsnittet.

Innehåll

Du ska få lära dig om:

 • Vad teknik är
 • Hur vi använder det för att skydda oss
 • Varför vi använder oss av till exempel säkerhetsbälten, bilbarnstolar, nackstöd, krockkuddar, hjälmar och grytlappar

 

Du kommer lära dig genom:

 • Diskussioner
 • NTA uppdrag
 • Experiment

 

Du kommer att bedömas utifrån:

 • Ditt deltagande i diskussioner och experiment
 • Hur du planerar och utför ditt uppdrag

 

Uppdraget:

Du kommer att få ett ägg och en mängd olika material. Ägget kommer jag att släppa från klassrumsfönstret, ca 2 meter ovanför marken. Ditt uppdrag blir att bygga någonting som skyddar ägget så det inte går i sönder när det slår i marken. Ingenting får finnas på marken under fönstret och du ska stå flera meter bort. Du kan alltså inte lägga en kudde under eller försöka fånga ägget. Ägget får inte heller kokas. 

Matriser

Tk
Tekniken som skyddar oss Åk 3

----->
----->
----->
Undersökningar
 • NO   3
 • NO   3
 • NO   3
Du gör en ritning och ger en enkel hypotes om vad du tror kommer hända
Du gör en ritning och ger en hypotes om vad du tror kommer hända och varför. Du diskuterar och jämför ditt resultat med klasskamrater.
Du gör en detaljerad ritning och ger en hypotes om vad du tror kommer hända och varför. Du diskuterar och jämför ditt resultat med klasskamrater.
Val av material
 • Tk  1-3
Du väljer material som passar uppdraget
Du väljer material som passar uppdraget och samanfogar dem på ett lämpligt sätt
Du väljer material som passar uppdraget och samanfogar dem på ett lämpligt sätt.
Ägget
 • NO   3
 • NO   3
Före testet: Du förklarar varför du har byggd som du har gjort och varför du tror att ditt ägg kommer att klara fallet. Efter testet: Ditt ägg klarar inte fallet men du diskuterar vad som kan ha gått snett.
Före testet: Du förklarar med hjälp av en ritning vad du har byggt och varför du har byggt det så. Du berättar även varför du tror att ditt ägg kommer att klara fallet. Efter testet: Ditt ägg klarar fallet och du diskuterar varför.
Före testet: Du förklarar med hjälp av en ritning vad du har byggt och varför du har byggt det så. Du berättar även varför du tror att ditt ägg kommer att klara fallet. Efter testet: Ditt ägg klarar fallet och du diskuterar varför. Du redogör även för vad som hade kunnat gått snett och/eller hur du hade kunnat förbättra din skapelse.

Tk
Tekniken som skyddar oss Åk 4

----->
----->
----->
Planering och dokumentation
 • Tk  4-6
Jag lämnar in en ritning som visar hur jag ska bygga min konstruktion. Jag beskriver skriftligt varför jag tror att min konstruktion kommer att fungera.
Jag lämnar in en tydlig ritning som visar hur jag ska bygga min konstruktion. Jag beskriver skriftligt varför jag tror att min konstruktion kommer att fungera och varför jag har valt mitt material.
Undersökningar
 • Tk  4-6
Jag visar förståelse för vad som kommer att hända med ägget när det släpps från fönstret och arbetar för att lösa problemet.
Jag visar förståelse för vad som kommer att hända med ägget när det släpps från fönstret och arbetar för att lösa problemet. Jag anpassar efter hand min konstruktion för att ägget ska få så bra skydd som möjligt.
Jag visar förståelse för vad som kommer att hända med ägget när det släpps från fönstret och arbetar för att lösa problemet. Jag förutser vilka problem jag kan komma att stöta på och anpassar på förhand min konstruktion för att ägget ska få så bra skydd som möjligt.
Konstruktion
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Jag har skapat en stabil konstruktion som håller sin form under fallet. Jag redogör för vad som gick rätt eller fel under mitt experiment.
Jag har skapat en stabil konstruktion som håller sin form under fallet. Jag redogör för vad som gick rätt eller fel under mitt experiment och föreslår förbättringar.
Jag har skapat en stabil konstruktion som håller sin form och skyddar ägget under fallet. Mitt ägg klarade fallet och jag förklarar varför.