Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten samt syror och baser

Skapad 2020-01-07 19:51 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Kemi
Lär dig om syror och baser samt hur mänskliga aktiviteter är kopplade till försurning som miljöproblem. Vilka syror och baser använder vi dagligen?

Innehåll

 

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med

 • Kemisalen och dess säkerhetsregler
 • Namn på den utrustning vi använder i kemisalen
 • Känna igen farosymbolerna och veta varför dessa används
 • Vatten och vattenrening
 • Luft och luftföroreningar
 • Indikatorer
 • Syror och dess egenskaper
 • Baser och dess egenskaper
 • SIV-regeln
 • Neutrala lösningar
 • Försurning
 • Öva på att laborera metodiskt och säkert
 • Öva på att använda begrepp och kunskaper för att dra slutsatser och resonera
 • Öva på att dokumentera och dra slutsatser vid laborationer
 • Öva på att använda olika källor för informationshämtning

 

Bedömning:

 • Inlämningsuppgifter om luft och luftföroreningar (görs under lektionstid)
 • Inlämningsuppgifter om syror och baser (görs under lektionstid)
 • Genomförande av laborationer
 • Utvärderingsfrågor från laborationer 
 • Löpande i lektionsarbetet

 

Filmklipp:

Luft:

Ozon:

Växthuseffekt:

 

Vatten och vattnets faser:

 

Preliminär planering:

Vecka

Helklass 1

Helklass 2

Halvklass

Boken

2

 

 

Luft – en gasformig blandning

 

Luftföroreningar

Lab: Destillering

 

Utvärderingsfrågor – lämnas in

s. 46-52

3

 

Förstärkt växthus- effekt

 

Ozonskiktet

Jobba med inlämningsuppgifter

Jobba med inlämningsuppgifter

s. 50-52

 

4

 

Vattens egenskaper

Vattnets kretslopp

 

Vattenrening

Egenskaper hos syror och baser.

 

Exempel på syror och baser.

 

Smaka på syra och bas.

Lab: Surt eller basiskt?

 

Testa med olika indikatorer

 

 

s. 54-59

 

s. 66-68

5

pH. Indikatorer (BTB/Fenolftalein)

 

Uppgift: BTB i kranvatten

Neutralisation

 

Stark eller svag?

Exempel på starka syror/starka baser

 

SIV

 

Koncentration

 

Lab: Surt eller basiskt? Testa hushållsprodukter

 

s. 64-65

 

s. 66-69

 

s. 166-169

 

 

6

 

Försurning

Försurning

Lab: Hur frätande?

 

Utvärderingsfrågor – lämnas in

s. 69-70

7

Jobba med inlämningsuppgifter syror och baser

Jobba med inlämningsuppgifter syror och baser

Lab: Neutraliseringslab + försurning

 

8

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: