Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dari 4-6

Skapad 2020-01-07 20:42 i CFL - Centrum för flerspråkigt lärande Härryda
Grundskola F Modersmål
Under höstterminen kommer vi att arbeta med tema kärlek där vi kommer att gå genom vad kärlek är, hur den kan uttryckas och vilken betydelse den har för varje individ? Vi kommer också beröra andra område som typ kärlek, kärlek till familj, medmänniskor, djur och icke-levande. Vi kommer att arbeta med bland annat texter, begrepp, bilder och böcker. Målet med undervisning är att eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa och förstå olika text, kunna resonera kring ämne, skriva ord, meningar och översätta de från Dari till Svenska och vise versa.

Innehåll

Innehåll

 vad vi arbetar med?

Vi över på att läsaning skriving, redovisning  översättning på svenska.

Så här kommer vi att arbete

Vi läser texter tillsammans , skriver texter, tränar på svåra ord och bygger meningar både muntligt och skrivligt.

Så här kan du visa dina kunskaper

Du ska kunna läsa olika texter, koppla i hop texten med dina känslor. återbrätta olika texter muntligt. 

arbeta aktiv på lektionerna .

redovisa din text och översätta från svenska till Dari och motsatsen.

 

 

Syfte

 • Att kunna läsa och skriva ord och meningar 
 • Att kunna muntlig återberätta och reflektera texter  
 • Att öka sin förmåga att reflektera, diskutera och sammanfatta olika texter
 • Att kunna beskriva bilder med egna ord på både Dari och Svenska 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Modersmål

Jag ska kunna!
Läsa med flyt
Jag kan läsa texter som handlar om saker jag känner till med bra flyt.
Läsförståelse
Jag har bra läsförståelse. Jag gör utvecklade sammanfattningar av innehållet.
Resonera om budskap
Jag kan diskutera tydliga budskap i texter på ett utvecklat sätt.
Skrift
Jag kan skriva utvecklade texter med varierat språk.
Samtala
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker jag känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Berätta
Jag har ett bra ordförråd som jag använder när jag pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker jag känner till.
Fråga och framföra åsikter
Jag kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Resonera
Jag kan diskutera på ett utvecklat sätt likheter och skillnader mellan hur man skriver på mitt modersmål och på svenska.
Beskriva
Jag kan beskriva på ett utvecklat sätt saker som jag tycker är viktiga och som hör ihop med mitt modersmål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: