Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4 A, Multiplikation och division

Skapad 2020-01-07 20:49 i Haverdals byskola Halmstad
Arbetet med multiplikation och subtraktion startar vecka 45.
Grundskola 4 Matematik
På vilket sätt hör 5*5 ihop med 25/5? Hur kan man använda sina kunskaper i multiplikation när man räknar division? Detta är sådant du kommer få lära dig i kapitlet om multiplikation och division. Du kommer även att lära dig att se samband mellan 5x4 och 5x40 samt 5x1000.

Innehåll

Kunskaper

När vi arbetat med detta kapitel ska du

-förstå hur addition och multiplikation hör ihop

-kunna multiplicera med hela 10-tal och hundratal, tex: 5x60, 5x600

-kunna multiplicera tal som 5x47 och 3x 236

-förstå hur multiplikation och division hör ihop

-kunna använda kort division tex. 84/4, 396/3

-kunna förklara begreppen faktor, produkt, täljare, nämnare och kvot

-kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

 • spela spel
 • ha genomgångar och diskussioner
 • träna på multiplikationstabellerna på olika sätt, t.ex. bläddror, kedjor eller olika spel på dator eller I-pad.
 • träna division på olika sätt, t.ex. bläddror, kedjor eller olika spel på dator eller I-pad.
 • Använda fysmatte för att på ett varierat sätt färdighetsträna tabellerna och sambandet mellan multiplikation och division.

 Begrepp

 faktor

produkt

täljare

nämnare

kvot

multiplikation

division

 

Bedömning

Jag kommer bedöma om du visar att du

-förstått hur addition och multiplikation hör ihop genom att du löser olika uppgifter.

-kan multiplicera med hela 10-tal och hundratal, tex: 5x60, 5x600

-kan multiplicera tal som 5x47 och 3x 236

-förstår hur multiplikation och division hör ihop genom att du löser olika uppgifter.

-kan använda kort division tex. 84/4, 396/3 när du räknar uppgifterna i din mattebok.

-kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift med addition och division vid problemlösning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: