Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Vatten och luft åk 4

Skapad 2020-01-07 21:00 i Öllsjöskolan Kristianstad
Vatten och luft åk 4
Grundskola 4 Teknik Kemi
Vatten är ett av de viktigaste ämnena på vår jord och luft varken syns eller luktar. Men vad är vatten och luft egentligen och vad har de för egenskaper?

Innehåll

Ämnens egenskaper – vatten och luft Kemi åk 4

Mål:

Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar

 • Du genomför undersökningar enligt instruktioner 

Dokumentera undersökningar

 • Du dokumenterar undersökningar enligt: Genomförande - Vad gör du? Hypotes -Vad tror du? Vad händer? Slutsats -Varför?

Ha kunskap om materien och ge exempel på detta

 • Du kan vattnets olika former (fast, flytande och gas) och de olika förändringarna (stelna, avdunsta, kondensera, smälta)

 • Du kan berätta var vattnet i kranen kommer ifrån

 • Du vet vad luft är 

Du resonerar om uppbyggnad och egenskaper hos vatten och naturliga förlopp

 • Du kan hur vattenmolekylen är uppbyggd

 • Du kan beskriva vattnets kretslopp

 • Du vet att vissa ämnen kan lösas i vatten

 • Du vet något om hur människan kan påverka vatten och luft

 • Tekniska system som t ex vattenverk och reningsverk

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi har genomgångar/diskussioner.

Vi läser texter tillsammans ur t ex läroboken och diskuterar ord och begrepp.

Vi arbetar med olika typer av uppgifter, till exempel faktafrågor.

Vi tittar på film tillsammans.

Vi gör några undersökningar tillsammans.

 

Så här kommer du redovisa det du lärt dig:

Du visar vad du kan under lektionerna när du dokumenterar och arbetar med olika uppgifter.

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under gemensamma genomgångar och diskussioner.

Du visar dina kunskaper med hjälp av den avslutande diagnos ni får.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: