Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mätning

Skapad 2020-01-07 22:48 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Mätning
Grundskola F – 3 Matematik
Mätning sker på olika vis...tid, längd, vikt

Innehåll

Innehåll:

 •  Du ska:
  • kunna klockan - analog och digital tid
  • förstå tid över dygnet
  • kunna uppskatta tid
  • kunna räkan ut tidsskillnad
  • kunna mäta längd i centimeter, decimeter, meter och kilometer
  • kunna mäta vikt i gram och kilogram
  • ha fått arbeta med olika problemlösningsstrategier

 

Hur - arbetssätt:

Du kommer att ;:

 • arbeta enskilt i matematikboken och med Nomp
 • arbeta i par och grupp med arbetsblad och uppgifter
 • arbeta med praktisk material
 • lösa problemlösningsuppgifter
 • samarbeta

 

Bedömning: 

 Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • genomför uppgifterna under lektionstid
 • muntligt och skriftligt visa att du förstår det vi arbetar med
 • hur du kan förklara hur du har löst uppgifterna
 • använda ämnesord och begrepp på ett korrekt vis
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: