Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet och tidsmätning

Skapad 2020-01-08 07:58 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om solsystemet, dess himlakroppar och hur vi mäter tid på olika sätt.

Innehåll

Mål: Du ska visa kunskaper på följande områden: 

 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden och användning av satelliter.
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
 • Hur upptäckter i rymden påverkar människan.

 

Bedömning: Vi kommer att bedöma din förmåga att söka information och granska källor, dina kunskaper och användandet av begrepp på området. Samt din förmåga att beskriva hur upptäckter på detta område påverkar människan.

 

Undervisning: Filmer, diskussioner, modeller, eget arbete

 

Tillämpning:

Du kommer att få visa dina kunskaper i ett förhör samt genom diskussioner utifrån artiklar om rymden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Astronomi

Astronomi

Nivå 1
Nivå 2
Solsystemet
 • Fy  4-6
Känner till flera av planeterna i vårt solsystem och kan berätta om dem på ett enkelt sätt. Använder en del ämnesspecifika ord.
Känner till alla planeterna i vårt solsystem och kan berätta om dem utfrån storlek, läge, kännetecken, mm. Använder ämnesspecifika ord/begrepp.
Diskussion
Kan berätta om på ett enkelt sätt om olika "saker" människan har i rymden, ex satelliter.
Känner till och kan berätta utförligt om vilken användning människan har av "saker" i rymden, ex satelliter.
Rörelsers upphov till tid
Kan berätta på ett enkelt sätt om vilka rörelser i rymden som gett upphov till hur vi mäter tid och hur det påverkar vårt klimat (dygn, månad, år och årstiderna).
Kan berätta utförligare om hur rörelser i rymden ligger till grund för vårt sätt att mäta tid och hur det påverkar vårt klimat (dygn, månad, år och årstider).
Tidsmätning
Känner till några olika sätt att mäta tid på.
Kan förklara olika sätt vi mätt tid på genom historien tills idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: