Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språka/Lilla teatern

Skapad 2020-01-08 08:12 i Näsbygårdens förskola Kristianstad
Förskola
"Om du läser för mig, kommer jag kunna 50.000 ord när jag är 17 år, om du inte läser för mig kommer jag bara kunna 15.000 ord"

Innehåll

Vad, varför:

Vi vill hjälpa barnen att utveckla sitt språk och sin kommunikation med andra. 

Vi vill att texter i olika former ska ta större plats i vår undervisning. Genom att tillsammans med barnen läsa och uppleva texter lägger vi grunden till en god ordförståelse, ökat ordförråd och ökad begreppsuppfattning. 

Hur: 

På ett lekfullt sätt kommer vi arbeta för att utveckla barnens språk. Detta gör vi genom att leka med ljud och ord, exempelvis  genom att sjunga, ha mungympa, rim och ramsor, använda oss av widgitbilder, TAKK m.m. 

Vi kommer läsa barnböcker, flanosagor, projicera upp böcker på väggen och använda oss av appen polyglutt (ett bibliotek i en app där det bland annat finns flerspråkiga böcker) vilket är ett bra hjälpmedel för oss som arbetar på en mångkulturell förskola. Tillsammans med barnen ska vi läsa och samtala om texterna.

Vi kommer även att få ta del av sagor via figurer i teaterform. 

Dessa stunder kommer ske planerade såväl som oplanerade, det kommer ske bland annat i samlingar och vid vakenvilan. Vi kommer arbeta i helgrupp men även i mindre grupper.  

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: