Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kemi åk 6

Skapad 2020-01-08 08:32 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kemi åk 6 Blandningar lösningar m.m Kemiska reaktioner

Innehåll

 

Konkretisering av det centrala innehållet

När du har arbetat med det här området skall du:

 • Veta att ämnen delas in i grupper utifrån om deras egenskaper är sura eller basiska
 • Kunna ge exempel på några sura och basiska ämnen
 • Kunna bestämma surhetsgraden på några vanligt förekommande ämnen
 • Kunna använda dig av viktiga begrepp för området så som; sur, neutral, basisk, pH-värde, indikator, kemikalier, tillsatser, näringsämne, vitaminer, mineraler, konserveringsmedel, färgämne, farosymbol
 • Känna till och kunna ge exempel på vanliga kemiska reaktioner som sker i hemmet t.ex. när vi lagar mat, bakar, tvättar och rengör
 • Kunna ge exempel på några vanliga kemikalier i hemmet, t.ex rengöringsmedel, och hur de kan påverka hälsan samt miljön
 • Känna till viktiga farosymboler
 • Planera och utföra enklare systematiska undersökningar
 • Dokumentera dina undersökningar med tabeller, bilder och enkla skrifliga rapporter

 

Undervisning/Arbetssätt

Vi lär oss genom att vi:

 • Läser faktatexter och ser på film
 • Har gemensamma genomgångar och diskussioner där vi ställer och svarar på frågor
 • Demonstrerar och laborerar för att konkretisera faktan
 • Kontinuerligt dokumenterar det vi gör
 • Laborerar och skriver enklare laborationsrapporter

 

Bedömning

Vi bedömer/observerar din förmåga att:

 • Förstå och använda dig av de viktiga ord och begrepp du lärt dig som är specifika för område
 • Diskutera och tolka information inom området
 • Genomföra systematiska undersökningar
 • Förstå och tolka de resultat du får vid laborationerna
 • Dokumentera och redovisa dina resultat i en skriflig rapport 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kopia av Kemi Kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa
och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa
och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
med viss användning av kemins begrepp.
med relativt god användning av kemins begrepp.
och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: