Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prinsessan och mördaren

Skapad 2020-01-08 08:45 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser och jobbar med boken "Prinsessan och mördaren".

Innehåll

I detta moment jobbar med den skönlitterära boken Prinsessan och mördaren. Till varje kapitel finns läsförståelsefrågor som ni besvarar (bifogat uppgift här). Efter att boken är färdigläst kommer vi även i slutuppgiften fokusera på budskap och att göra sammanfattningar och visa läsförståelse. 

 

 

Vecka 43-35: Fredag 28/2

9-64

Vecka 46: Fredag 6/3

65-102

Vecka 47: Fredag 13/3

103-141

Vecka 48: Fredag 20/3

142-191

Vecka 49: Fredag 27/3

192-237

 

 Därefter har ni två veckor på er att arbeta med slutuppgiften!

 

Uppgifter

  • Författaren och verket!

  • Textförståelse Sid 9-64 (kap 1-7) DATOR

  • Textförståelse Sid 65-102 (kap 8-12)

  • Textförståelse Sid 103-141 (kap 13-19)

  • Textförståelse Sid 142-191 (kap 20-26)

  • Textförståelse Sid 192-237 (kap 27-35)

  • Prinsessan och mördaren Slutuppgift

Matriser

Sv
Prinsessan och mördaren

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Hur du kan ta till dig information från olika texter, t.ex. instruktioner och uppgifter,
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om texters budskap
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar
Beskriva och förklara med ämnesrelaterat språk
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: