Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och myter med naturvetenskaplig anknytning

Skapad 2020-01-08 09:07 i Norrtälje grundsärskola Norrtälje
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Naturorienterande ämnen
Du kommer att få lära dig om berättelser, myter och sagor med naturvetenskaplig anknytning.

Innehåll

Mål - vad ska du lära dig

Under tema- lektionerna kommer du att få lära dig om berättelser, myter och sagor med naturvetenskaplig anknytning.

Undervisning - vad ska vi göra för att nå målen

Se filmer, skriva och berätta om naturväsen.

Du visar vad du kan genom att

Du är aktiv under lektionerna, lyssnar, ställer frågor, svarar på frågor

Lyssnar på andras tankar och funderingar och framför egna funderingar och åsikter

Berättar eller skriver om ett naturväsen

Du använder ord och begrepp som hör till ämnet

Jag kommer att bedöma din förmåga att

Resonera, reflektera över trovärdigheten i berättelserna, myterna och sagorna

Samtala, att lyssna på andra och att ställa frågor som hör till ämnet

Att svara på frågor om innehållet och att visa förståelse för texterna

Att kunna använda dig av några ämnesspecifika ord och begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Berättelser, myter och sagor med naturvetenskaplig anknytning.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: