Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vagnen avdelningsmål VT-20 Barns rätt

Skapad 2020-01-08 09:09 i Smultronställets förskola Ek. förening Fristående förskolor
Förskola
I och med den nya lagstiftanden gällande barns rätt i samhället har vi valt att arbeta med olika frågor som rör barnkonventionen.

Innehåll

Målet är: Utveckla förståelse för barns rättigheter & skyldigheter. 

Hur ska vi göra? I samband med att förskolan söker kontakt med ett fadderbarn kommer vi på avdelningen arbeta vidare med detta på olika sätt. Vi kommer bland annat erbjudna barnen en insyn i att alla barn i världen lever under olika förhållanden och förutsättningar. 

Syfte: Vi vill utveckla barnens förmåga att sätta sig in i en annan persons situation genom att erbjuda olika situationer som kan möjliggöra den empatiska förmågan. Det som är självklart för oss här i Sverige är kanske inte lika självklart i ett annat land. 

I barnkonventionen under artikel 27 står bland annat att ”varje barn har rätt till en bostad, kläder, mat och rent vatten”. 

Lpfö 18: förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation. Samt vilja att hjälpa andra. I läroplanen kan vi också läsa om respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheter. (S.12). 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: