Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2020-01-08 09:26 i Bälinge skola Uppsala
Sveriges landskap
Grundskola 4 Geografi
I Sverige finns mycket att upptäcka, och massor av spännande platser. Du ska under detta arbetsområde få kunskap om vårt land. Vi kommer att studera landskapen, berg och vatten.

Innehåll

Syfte

Du ska få kunskap om alla landskap i Sverige, vad de heter, var de ligger och vad som kännetecknar dem.

Mål för eleven

 • Kunna namn på Sveriges landskap samt några orter, berg och vatten.
 • Kunna läsa faktatexter och använda digitala verktyg.
 • Kunna skriva en faktatext om ett landskap.

 

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Göra gemensamma och individuella kartövningar med hjälp av kartboken.
 • Träna namngeografi med hjälp av spel, pussel och Seterra (verktygsapp)
 • Läsa olika texter om landskapen.
 • Titta på undervisningsfilmer om Sverige.

 

Så här visar du att du nått målen

 • Visa att du kan slå upp en geografisk plats med hjälp av registret i kartboken samt redogöra för färger och de vanligaste karttecknen.
 • Visa att du känner Sveriges namngeografi, t ex landsdelarna, landskapen, några sjöar, berg och städer samt vatten.
 • Visa att du kan skriva faktatexter om Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Landskap, resurser & befolkning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: