Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Testmall

Skapad 2020-01-08 09:33 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Beskriv arbetsområdet kort och gärna intresseväckande. Behöver du inspiration kan du titta på andras planeringar i Skolbanken.

Innehåll

Syfte: Vad ska vi arbeta med, varför (utgå från delar av ämnets syften i kursplanen, konkretisera, varför användbart, betydelsefullt) .

Undervisning Texten svarar på frågorna:

Tid: (vilka veckor)

Arbetssätt/ arbetsgång: T ex

  • Vilka övningar/aktiviteter ska eleverna göra? (översiktligt beskrivet)

  • Ska de arbeta individuellt/grupp?

  • Vilket material ska vi ha?
  • Hur ska vi hitta fakta? Bibliotek, internet,läroböcker, filmer...

Lärandemål: vad ska du lära dig?

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att: 

Ex. Skriva............Förklara..........Resonera om............Använda...............Tillverka................

(från delar av centralt innehåll och kunskapskraven men mer konkret och kortfattat beskrivet)

Bedömning, underlag för bedömning är:

Ex. Presentation, Prov, Inlämning, Diskussion, Problemlösning under lektion.....

Kunskapskrav: Infoga genom att hämta från Läroplan nedan (begränsa genom att bara ta med den högsta nivån för de kunskapskrav du tänker bedöma)  eller genom att lägga till en Lärandematris. Inte både och. All denna info hamnar längst ned i planeringen.

Uppgifter

  • Bedömmning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: