Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social hållbarhet- barns lärande, Vt-20

Skapad 2020-01-08 09:58 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Ett projektarbete som till stor del utgår ifrån barnens egna funderingar kring vad de vill lära sig, det kan vara allt ifrån att lära sig att skriva, knyta eller balansera. Vi pedagoger vill också bli trygga i undervisningsbegreppet och koppla den sociala hållbarheten med lärande- vad sker med en människa som har en positiv syn på sitt eget lärande.

Innehåll

Område, läroplansmål: 

• vi utgår ifrån förskolans värdegrund och uppdrag med fokus på utbildning och barns lärande.

 

Varför har ni valt detta område?

• vi vill bli trygga och bekväma med begreppet undervisning.

• vi vill arbeta med barns inflytande på ett tydligt sätt.

• vi ser att barnen är väldigt intresserade av sitt eget lärande.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen?

• undervisningsplan gäller för hela barngruppen.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

• vi önskar att de ska få en tilltro till sin egen förmåga och en positiv upplevelse kring sitt eget lärande.

• vi önskar att barnen ska få en upplevelse på att de blir lyssnade på och att de har möjlighet att påverka verksamheten.

 

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

Vi har organiserat för att alla barn ska ha möjlighet att vara delaktiga i våra olika projektgrupper genom att vi kan arbeta i små grupper.

 

        Barnkonventionen?

Barnkonventionen ska liksom läroplanen införlivas i verksamhetens alla delar.

 

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

Undervisningen ska planeras under vår reflektionstid, genomföras under projekttiden och dokumenteras via PoBen och väggdokumentationer. Vi kommer utvärdera undervisningen vart efter.

 

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

Rummen utvecklas och förändras hela tiden under projektets gång t ex genom dokumentationer, böcker och annat material som tillkommer. Vi ska bland annat ställa iordning en ”micro macro” station där barnen ska få undersöka olika material med ett förstoringsägg. Vi kommer också använda Pic-collage och Bookcreator inom projektets ramar.

 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

Hela vårterminen, onsdagar och torsdagar klockan 9.15-11.00

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: