Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter åk 2

Skapad 2020-01-08 10:03 i Väståkra F-9 Trelleborg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Recept och spelinstruktioner är exempel på instruerande texter. Det kommer vi lära oss mer om nu!

Innehåll

Planering för perioden: v.2-5
Ämne: Svenska 
År: 2
Lärare: Erica Diebig

Undervisningens innehåll

Du kommer att lära dig :

- vad som är typiskt för en instruerande text och vad den bör innehålla

- kombinera din instruerande text med passande bilder

 

Du ska:

- vara delaktig när vi resonerar i par och grupp 

- skriva en instruerande text där ord och begrepp passar till texten

- kunna kombinera din text med bilder 

- kunna ge ett kamratrespons till någon annans text

Arbetssätt

Du kommer att:

- diskutera och resonerar i par och i grupp om olika instruerande texter, vad som utmärker texten och vad den innehåller för ord och begrepp.

- arbeta skriftligt med olika instruerande texter.

- göra en instruktion i par där text och bild kombineras.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: