Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och återhämtning VT20

Skapad 2020-01-08 10:03 i Håksbergs förskola Ludvika
Rörelse för barnen vt 20.
Förskola
Rörelse och återhämtning vt20.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Barnen visar ett stort rörelsebehov och har mycket energi. 

Barnen visar stort intresse för organiserade lekar.

I dagsläget har alla barn varit i gymnastiksalen. Några barn behöver uppmuntras/stärkas i tilliten till sin förmåga då de ibland tvekar inför nya aktiviteter och miljöer. Barnen behöver utveckla förståelse för gemensamma regler i samband med aktiviteterna.

Vi samtalar och diskuterar med barnen vilka lekar och aktiviteter de tycker om, både i gymnastiken samt i andra sammanhang. Barnen får på så sätt vara med och påverka innehållet på aktiviteterna.

Efter lunch har vi en gemensam vila där barnen ligger på sina madrasser. Under vilan lyssnar vi på lugn musik eller saga. Ibland projicerar vi miljöer i taket. Barnen har inflytande på vilan/återhämtningens innehåll. Denna återhämtning har vi pedagoger planerat och tillfört på avdelningen då vi sett att behovet finns. 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska: 

få kännedom om och känna trygghet i gymnastiksalen, som en del i att barnen ska få en trygg övergång till skolan.

utmanas i att ta, förstå och följa enkla instruktioner.

få möjlighet att utveckla sin motorik samt kroppsuppfattning.

ges möjlighet att ge utlopp för rörelsebehov och energi.

ges möjlighet att återhämta sig och slappna av.

 

 

 


Hur gör vi?

Vi delar in barnen i baserat på ålder. Barnen födda 2015 går gemensamt med Stjärnan och Solens barn födda samma år. Barnen födda 2014, som börjar förskoleklass till hösten 2020, går tillsammans. 

Planeringen kommer läggas upp så att vi leker organiserade lekar, provar på redskapen som finns i salen och avslutar med avslappning. Vi samtalar med barnen om helheten i rörelse att avslappning är en del av det. 

Vi kommer att dokumentera med iPad och utvärdera kontinuerligt tillsammans med barnen. Genom utvärdering/reflektion med barnen kan barnen ha stort inflytande i aktiviteten.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: