👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi Åk 9

Skapad 2020-01-08 10:04 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Astronomi Hur världsbilden har förändrats? Olika begrepp? Raketer
Grundskola 9 Fysik
Astronomi, från grekiskans αστρονομία är vetenskapen om himlakropparna och universum. Den innefattar kosmologin, som försöker utveckla en helhetsbeskrivning av kosmos, det vill säga universum, och dess uppkomst, utveckling och storskaliga struktur.

Innehåll

 Planering för år 9

 Ämne: Fysik, Område: Astronomi

 Vad? 

 Centralt innehåll i årskurs 7–9, Fysik;

 

 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnors utveckling
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

  

Förtydligande av mål för avsnittet;

 -          Ha kunskap om hur vår världsbild (geocentrisk och heliocentrisk) har förändrats genom historien fram till idag.

 -          Ha kunskap om Big Bang och universums uppkomst och uppbyggnad

 -          Ha kunskap om himlakroppar, solsystem och galaxer

 -          Ha kunskap om avstånd i universum samt några metoder för avståndsmätning i universum

 

Begrepp att känna till:  

Heliocentrisk

Geocentrisk

Kosmos

Stjärna

Sol

Solsystem

Planet

Asteroid

Meteorer

Meteorit

”Stjärnfall”

Komet

Absolut ljusstyrka/ Skenbar ljusstyrka

De tre uppkomst teorierna

Galax

Nebulosa

Röd jätte

Vit dvärg

Ljusår

Triangelmetoden/Parallaxmetoden

Supernova

Neutronstjärna, Variabel stjärna

Svart hål

Gravitation

Mörk energi

Dubbelstjärna, Klotformiga stjärnhopar

 

 När? 6-8 lektioner vt20

 

Hur? Genom lektionsaktivitet, film och laboration och uppgift där du tränar på att ta ställning och motivera ditt svar.  

Bok: SpektrumFysik s 327–345, Testa-Dig-Själv s 333 och 342

Filmer: se nedan i planeringen

  

Redovisning och bedömning

Kvalitativa nivåer

Aspekter

E

C

A

Förmågan

att förstå och

använda

naturvetenskapliga

begrepp

 

Du har grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Du har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Du har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier

 


Lektionsplanering: OBS! det kan bli justeringar och ändringar i lektionsupplägget.

Lektion 1 Hur såg vår världsbild ut förr och nu
Film: ”Kopernikus, Brahe och den snurrande jorden”
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD 1675, 32 min
Vem var Kopernikus och Galileo Galilei? 
Världsbilder Heliocentrisk, Geocentrisk
Spektrum fysik s 336-338

 


Lektion 2 Uppsats
Skriva en sammanhängande text som är språkligt genomarbetad där samtliga vetenskapsmän som tas upp i filmen: ’Kopernikus, Brahe och den snurrande jorden’’
 presenters utförligt i kronologisk ordning samt vad var och en av dessa har bidragit med. Texten skriv på dator 400–600 ord. Syftet med uppgiften är att lära sig om hur olika vetenskapsmän tillsammans har förändrat astronomin och vår världsbild. Tid för uppgiften är 30 + 60 min.

 

 

Lektion 3
Hur arbetar en astronom? Hur observerar man stjärnor och förändringar på himmelen. 
Enheten ljusår. Skenbar ljusstyrka och absolut ljusstyrka.
Film: ’’En astronomisk resa i rymden’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=tEH9jpWzElE
Spektrum fysik sid 329-330

Lektion 3 Begrepp

Ta reda på begreppen som står i planeringen + TDS s.333. Använd bok: Spektrum Fysik och dator. 

 

 

Lektion 4 Teorier om universums uppkomst
Olika teorier om Universums uppkomst.  En stjärnas födelse och död.
Film: ”Big Bang- Den stora smällen”

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201875, 21min
Film: ’’Knäcka kosmos gåta’’
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U104355-06
 , 10 min. 

Spektrum Fysik sid 338-342

 

Lektion 4 Begrepp

Ta reda på begreppen som står i planeringen + TDS s.342. Använd bok och dator.

   

 

Lektion 5 Ta ställning och motivera ditt val

Utifrån ett faktablad ta ställning och motivera ditt val. Även träning inför NP. 

 

 

Lektion 6 Laboration

Labb: Gasers spektrum

 

 

Lektion 7 Labbrapport 

Följ rapportmallen. Visa att du för står skillnad på frågeställning, utförande, resultat och slutsats.


Lektion 8 Repetition - Finalen i boken

  

 

Tips på filmer om universum:

 National Geographic – Gravity 44 min (engelska)

 Through the wormhole (en serie på många avsnitt, varje är ca 40 min)


Space exploration

 Saturn V Launch 3 min

 https://www.youtube.com/watch?v=oSP_xaYVfDI

 Space Shuttle Launch 4 min

 https://www.youtube.com/watch?v=OnoNITE-CLc

 Lonokhod - Tank on the moon 9 min

 https://www.youtube.com/watch?v=JUkAVZMX8QU

Mars Science Laboratory Curiosity Rover 11 min

 https://www.youtube.com/watch?v=P4boyXQuUIw

Artemis mission 3 min

 https://www.youtube.com/watch?v=7VvozsSG23w

 Starship Earth to Earth 2 min

 https://www.youtube.com/watch?v=zqE-ultsWt0

Uppgifter

 • Kopernikus, Brahe och förändringen av världsbilden

 • Diskutera och ta ställning - Rymdbasen

 • Diskutera och ta ställning - Rymdbasen

 • Labbrapport - Spektrum av gaser

 • Labbrapport - Spektrum från gaser

 • Labbrapport - Spektrum från gaser

 • Diskutera och ta ställning - Rymdbasen

 • Prov