Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva - berättande text och sakprosa år 6 v.2-v.6 vt20

Skapad 2020-01-08 10:20 i Skebo skola Norrtälje
Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att skriva sakprosa av olika typer, såsom beskrivande och argumenterande texter.
Grundskola 6 Svenska
Du får skriva och arbeta med olika uppgifter som övar din förmåga att skriva... -berättande text - sakprosa av olika typer, såsom beskrivande, argumenterande och instruerande texter.

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:

känna till hur man skriver en berättande text,
känna till hur man skriver beskrivande, argumenterande och instruerande texter,
veta vilket syfte du har med texten,
veta hur du ska organisera texten,
ha provat att ge en kamrat respons på ett arbete,
ha utvecklat din egen text utifrån respons av en kamrat.

Arbetssätt/Undervisning


Du ska få arbeta med olika uppgifter för att lära dig hur en beskrivande, argumenterande och instruerande texter är uppbyggda.
Du ska ge respons till en kamrat och du ska utveckla din egen text utifrån respons av en kamrat

Bedömning

Jag bedömer:
-hur du skriver en beskrivande, argumenterande och instruerande text vad gäller innehåll, struktur och språklig variation,
-din stavning, hur du använder skiljetecken och språkriktighet i dina texter,
-hur du ger omdömen om en kamrats text,
-hur du utvecklar din egen text utifrån kamratrespons.

Uppgifter

 • Berättande text

 • Argumenterande text

 • Beskrivande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska

F
E
C
A
Skriva med innehåll
Du har inte visat att du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Du har inte visat att dina texter är uppbyggda så att de går att följa.Du har inte visat att du kan variera ditt språk.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Stavning
Du har inte visat att du kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och hur du ska använda skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Handling och beskrivningar
Du har inte visat att du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklande beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Respons
Du har inte visat att du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar inte dina texter med hjälp av omdömen.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: