Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi årskurs 8

Skapad 2020-01-08 10:20 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Detta är en mall för hur du ska lägga upp din pedagogiska planering. Tanken är att vi ska använda ett gemensamt språk samt struktur i våra mallar.
Grundskola 8 – 9 Geografi
Vad behöver du en vanlig dag? Förstås mat och kläder, men också många andra saker. Aldrig tidigare har vi människor tillverkat så många saker som idag. Vi lever i ett modernt samhälle där allt finns att köpa i affärer eller från din dator. Men allt du behöver och använder kommer på något sätt från naturen. Från naturen hämtar vi råvaroro för att tillverka alla våra saker. Råvaror kan t.ex. vara trä, järn och olja. Du kommer nu att arbeta med temat som handlar om hur människan använder naturen för att överleva, men också för att försörja sig. Mycket av det vi hämtar från naturen behövs för att vi ska leva ett bra liv.

Innehåll

VAD kommer vi att arbeta med?

- Basnäringar som ger oss viktiga råvaror

 - Jordbruk - mat från hela världen, fiske och skogsbruk

 - Industrier t.ex. gruvindustri, stålindustri och verkstadsindustri

 - Tjänster och service, transporter och kommunikation och energi

HUR kommer vi att arbeta med det?

 - Genomgångar i klassen

- Läsa i boken och svara på frågor

 - Diskussioner i klassen

 - Titta på serien "Härifrån till hållbarheten" från UR. 10 avsnitt, 6 minuter långa

HUR LÄNGE kommer vi att arbeta med det?

 - Vecka 3-13

VARFÖR ska vi arbeta med det? Vad ska du lära dig?

 - Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. 

 - Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

 - Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. 

 - Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017 | www.symbolbruket.se 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: