Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknink - fördjupning

Skapad 2020-01-08 10:20 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 2 – 0 Teknik
Under kommande veckor kommer vi att fortsätta att arbeta med begreppet teknik och undersöka vad det innebär samt undersöka vår närmiljö - vad hittar vi för teknik i vår närmiljö? Vad finns i ditt rum? Vad finns hemma, i ditt rum, i köket osv?

Innehåll

Syfte

Syftet med kommande arbetsområde är att arbeta vidare med begreppet teknik och öka förståelsen för vad teknik. Vi kommer att arbeta med begreppet med vår närmiljö som utgångspunkt.

Mål

Efter avslutat arbetsområde skall du kunna;

 • Identifiera teknik i din närmiljö och diskutera dess användningsområde

Undervisning

Vi kommer att arbeta på följande vis;

 • Undersökningar i sko-l och hemmiljö
 • Teoretiska övningar
 • Diskussioner och reflektioner kring våra upptäckter, både i våra arbetsgrupper och helkass.

Bedömning

Arbetet är en del av den slutliga bedömningen av teknik som sker i slutet av vårterminen 2020.

Efter avslutat arbetsområde skall du kunna;

 • Identifiera och delge teknik i din närmiljö och diskutera dess användningsområde

Jag vill att du;

 • Aktivt deltar under lektionstid och delger dina tankar och kunskaper
 • Genomför de olika arbetsmomenten under lektionstid.

Dokumentation

Dokumentation kommer bland annat att ske kontinuerligt med hjälp av arbetsboken där vi redogör våra olika arbetssätt.

Bedömning sker via Unikum i slutet av vårterminen 202o.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: