Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet Solen

Skapad 2020-01-08 10:23 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Att uppleva, utforska, undersöka och skapa med sina sinnen. Att prova och lära sig att använda olika skapandematerial och tekniker. Kreativitet och fantasi och ett lustfyllt lärande!

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.

Vi pedagoger anser att vi har för lite skapande verksamhet och har svårt att skapa tillfällen för dessa möjligheter. 
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?


Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

Många barn visar stort intresse för färger när vi tex spelar olika spel de visar också intresse för målande och skapande. När de uttrycker en önskan om att få måla och skapa.

 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 


Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

Att de ska lära sig vad de olika färgerna heter både på svenska, tecken som stöd samt andra språk. Att de får skapa med hjälp av olika material och tekniker.Målet är inte att uppnå ett färdigt resultat, utan att vara i en skapande process där barnen får "hålla på". Målet är också att samarbeta och skapa tillsammans, där lärande sker i en grupprocess. Barn lär sig också i ett sammanhang, där den skapande verksamheten både är ett självändamål men också ett arbetssätt att nå andra mål.

I den skapande verksamheten ges också många möjligheter att uttrycka sina tankar, känslor och samtala tillsammans med andra. Att reflektera och funderar över sin egen lärandeprocess.

  


Hur gör vi?

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.


Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?

Veckans färg, prata om färgen på olika språk, färgsång, hämta olika föremål med den färgen, utmana de större barnen att klippa ut den färgen ur tidningar, söka efter färg ute etc. 
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?

Brainstorming runt veckans färg, favoritfärg, 
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

Vi fotar och dokumenterar i barnens lärloggar

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: