👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av Källkritik, Historia 1B västerteg

Skapad 2020-01-08 10:28 i Centralskolan _Västerteg
Gymnasieskola Historia
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med källkritik. Vi tränar först på källkritiska uppgifter i mindre grupper. Arbetsområdet avslutas med en individuell uppgift där du ska försöka ta reda på vilken grupp som först tog till våld i.

Innehåll

För att få tillgång till genomgångar, information och uppgifter, klicka här.

Uppgifter

Matriser

His
Bedömning av Källkritik, Historia 1B.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå
Hur du använder dig av historiska begrepp:
Du kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Hur du granskar och tolkar källmaterial:
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Hur du använder dig av de källkritiska kriterierna:
I värderingen utgår du från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.