Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys åk 8 2020

Skapad 2020-01-08 10:29 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under ett antal veckor kommer vi arbeta med att titta på och analysera film som berättande. Ni kanske inte tänker på det men film är en typ av text, precis som noveller, böcker och dikter. Film är dock helt unikt i att det kombinerar både ord, ljud och rörliga bilder. Detta innebär också att film har egna tekniker för att berätta historier. I det här arbetsmomentet kommer vi titta närmare på tre av dessa tekniker.

Innehåll

Uppgift:

Din övergripande uppgift är att titta på en valfri film (om du vill ha förslag får du gärna fråga) och analysera någon eller några delar av hur filmen berättar sin historia. Det viktiga i uppgiften är alltså att du beskriver hur filmen använder sig olika berättartekniker för att berätta sin historia. Utgå från de tre teknikerna vi pratat om (Dramaturgiska kurvan, Bildutsnitt och Klippteknik+Perspektiv). Din analys av filmen ska du presentera muntligt (med valfritt tekniskt hjälpmedel, t.ex. keynote eller att visa klipp från filmen). Presentationen ska innehålla tre delar (sammanfattning, analys och jämförelse) och vara 4-8 minuter lång.

För mer information se den bifogade uppgiften.

 

Bedömning:

Det som kommer bedömas är delvis din muntliga presentation, hur väl du använder dina tekniska hjälpmedel och hur väl du jämför din film med andra filmer. För mer information om bedömning se den bifogade matrisen.

 

Delar i arbetsområdet:

Vi kommer titta på 3 filmer på både svenska och engelska, både kortare och längre och analysera dessa under lektionerna utifrån tre områden. Filmerna vi kommer analysera är: Nosedive (del i Black Mirror, lång spelfilm på engelska), Big Buck Bunny (kort animerad film utan tal) och Överraskning (kort spelfilm på svenska).
De tre delarna i filmanalys vi fokuserar på i det här arbetsmomentet är Den Dramaturgiska kurvan, Arketypiska figurer, Bildutsnitt (olika typer av bilder).

För mer information se den bifogade uppgiften. 

 

Preliminär tidsplan:

Denna tidsplan är preliminär och kan komma att ändras under arbetets gång.

v 2

Fredag: Uppstart arbetsområde. Genomgång: Dramaturgiska kurvan och Arketypiska figurer

 

v 3
Måndag: Kort repetition: Dramaturgiska kurvan & Arketypiska figurer. Titta på Big Buck Bunny.
Onsdag: Analys av Big Buck Bunny i grupper. Genomgång: Bildutsnitt
Fredag: Vikarie. Titta på filmen Nosedive.

 

v 4

Måndag: Titta klart på filmen Nosedive. Analys av filmen Nosedive i grupper.
Onsdag: Titta på filmen Överraskning. Analys av filmen. 
Fredag: Genomgång: Uppgiften

 

v 5

Måndag: Eget arbete med filmanalys 
Onsdag: Eget arbete med filmanalys. 
Fredag: Eget arbete med filmanalys. Genomgång tekniska hjälpmedel.

 

v 6

Måndag: Eget arbete med filmanalys (Redovisningar)
Onsdag: Redovisningar: Filmanalys. Arbete med iMovie Geografi
Fredag: Redovisningar: Filmanalys. Arbete med iMovie Geografi

 

 

Uppgifter

 • Analysera och jämföra film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Filmanalys åk 8

Kombinera text och andra typer av medier

E
C
A
Samspelar med talet
Din presentation och dina tekniska hjälpmedel samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. (Dina hjälpmedel stör inte talet)
Din presentation och dina tekniska hjälpmedel samspelar på ett ändamålsenligt sätt. (Dina hjälpmedel ger lite omväxling och gör det lite lättare att lyssna)
Din presentation och dina tekniska hjälpmedel samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. (Dina hjälpmedel ger omväxling och gör det lättare att lyssna)
Förstärkande och förtydligande
Dina hjälpmedel förstärker din presentation på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ibland gör dina hjälpmedel det lättare att förstå talets innehåll)
Dina tekniska hjälpmedel förstärker din presentation på ett ändamålsenligt sätt. (Dina hjälpmedel gör det lättare att förstå talets innehåll)
Dina tekniska hjälpmedel förstärker din presentation på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. (Dina hjälpmedel gör det lättare att förstå talets innehåll och ger nya infallsvinklar)

Muntlig redogörelse

E
C
A
Struktur
Din presentation har en enkel och i huvudsak fungerande struktur.
Din presentation har en utvecklad och ändamålsenlig struktur.
Din presentation har en välutvecklad och effektiv struktur.
Anpassning till syfte
Ditt tal är i huvudsak anpassat till syftet (att presentera, analysera och jämföra en film med en annan).
Ditt tal är relativt väl anpassat till syftet (att presentera, analysera och jämföra en film med en annan).
Ditt tal är väl anpassat till syftet (att presentera, analysera och jämföra en film med en annan).
Anpassning till mottagare
Ditt tal är i huvudsak anpassat till dina mottagare (dina klasskamrater) genom t.ex. ögonkontakt, gester, att tala tydligt & varierat.
Ditt tal är relativt väl anpassat till dina mottagare (dina klasskamrater) genom t.ex. ögonkontakt, gester, att tala tydligt & varierat.
Ditt tal är väl anpassat till dina mottagare (dina klasskamrater) genom t.ex. ögonkontakt, gester, att tala tydligt & varierat.

Förståelse av handlingen

E
C
A
Sammanfattning
Genom att göra en enkel sammanfattning av handlingen visar du upp viss förståelse av filmens handling.
Genom att göra en utvecklad sammanfattning av handlingen visar du att har relativt god förståelse av filmens handling.
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av handlingen visar du upp god förståelse av filmens handling.
Jämföra med andra verk
Du gör vissa enkla jämförelser med andra filmer vi sett under svenskan (där du t.ex. jämför handlingen).
Du gör utvecklade jämförelser med andra filmer vi sett på svenskan (där du jämför t.ex. handlingen och en del i berättartekniken).
Du gör välutvecklade jämförelser med andra filmer vi sett på svenskan (där du jämför t.ex. handlingen och en del i berättartekniken).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: