Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2020-01-08 10:38 i Solsidans förskola Ludvika
Vi vill att barnen ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och teknik. Vi ingår i projektet NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) i Ludvika Kommun.
Förskola
Vi vill väcka barnens intressen för naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt och utforskande sätt tillsammans. Att barnen ska våga prova sig fram utan att vi kräver rätt svar. Teman som vi kommer att arbeta med är ljud och vatten.

Innehåll

Var är vi? Nuläge

Barnen tycker om att utforska och vi vill skapa tillfällen då de får möjlighet att göra det tillsammans.

Barnen ser möjligheter som vi vuxna inte ser och vågar prova sig fram.

Vi har delat in barnen i två mindre grupper.

 

 

Vart ska vi? Prioriterade mål

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskapliga fenomen i vardagen. Skapa lärtillfällen då vi lär tillsammans och av varandra.

Vilka läroplansmål stödjer aktiviteten/temaarbetet? OBS begränsa till högst 3 mål

 

Hur gör vi?

Metod - En gång i veckan per grupp gör vi olika experiment då barnen .får tillfällen att utforska.  

Vi dokumenterar genom anteckningar och i unikum.

 

 

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? - Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utamde vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: