👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och Lägesmått

Skapad 2020-01-08 10:43 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer under några veckor arbeta med koordinatsystemet och dess koordinater. Vi kommer även att samtala om och räkna med lägesmåtten: typvärde. median och medelvärde.

Innehåll

Du ska kunna:

 • beskriva vad ett koordinatsystem är.
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

Vi ska arbeta med:

 • att samtal om  och räkna med de olika begreppen ex. median, typvärde och proportionella samband
 • rita och läsa av koordinatsystem
 • olika aktiviteter/spel som utgår från koordinatsystemet

 

FilmIntro koordinatsystemet 
https://www.youtube.com/watch?v=BOyD2JGG3eQ
https://www.youtube.com/watch?v=zHqRo1sCfL8&t=7s&pbjreload=

Punkter på en linje 
https://www.youtube.com/watch?v=hihE51albSk

Proportionella samband 
https://www.youtube.com/watch?v=AqgYIhK5rrc

Lägesmått
https://www.youtube.com/watch?v=SPufdpHMXg8k&index=4&list=PLAx-yR-jAYgZu76m_jcDR2cPM5TWmJCkn 

 

Matriser

Ma
Koordinatsystem och lägesmått

Koordinatsystem och lägesmått

 • Ma  4-6   Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6   Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  4-6   Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
E
C
A
Koordinatstystem - läsa av
Avläsa och skriva koordinater för punkter.
Du kan med viss säkerhet läsa av ett enkelt koordinatsystem och berätta vilka koordinater en punkt har. Du känner till vilken som är x-axeln och vilken som är y-axeln.
Du kan med säkerhet läsa av ett koordinatsystem och berätta vilka koordinater en punkt har. Du känner till vilken som är x-axeln och vilken som är y-axeln.
Du kan med stor säkerhet läsa av ett koordinatsystem och berätta vilka koordinater en punkt har. Du känner till vilken som är x-axeln och vilken som är y-axeln.
Koordinatsystem - göra egna
Sätta ut punkter för koordinater och göra egna koordinatsystem.
Du kan sätta ut punkter för koordinater i ett koordinatsystem. Du kan göra ett eget koordinatsystem där du placerar ut x-axel och y-axel samt siffror med viss säkerhet.
Du kan med säkerhet sätta ut punkter för koordinater i ett koordinatsystem. Du kan binda ihop dessa punkter med räta linjer. Du kan göra ett eget koordinatsystem där du placerar ut x-axel och y-axel samt pilar och siffror med säkerhet.
Du kan med stor säkerhet sätta ut punkter för koordinater i ett koordinatsystem. Du kan binda ihop dessa med räta linjer. Du kan göra ett eget koordinatsystem där du placerar ut x-axel och y-axel samt pilar och siffror med stor säkerhet.
Koordinatsystem - proportionella samband
Läsa av och rita koordinatsystem med proportionella samband.
Du kan läsa av ett koordinatsystem med ett proportionellt samband. Du kan göra ett eget koordinatsystem där det finns ett proportionellt samband.
Du kan med säkerhet läsa av ett koordinatsystem med ett proportionellt samband. Du kan göra ett eget koordinatsystem där det finns ett proportionellt samband och förklara hur sambandet fortsätter precis utanför koordinatsystemet.
Du kan med stor säkerhet läsa av ett koordinatsystem med ett proportionellt samband. Du kan göra ett eget koordinatsystem där det finns ett proportionellt samband och förklara hur sambandet fortsätter långt utanför koordinatsystemet.
Lägesmått - förklara begrepp
Förklara likheter och skillnader mellan typvärde, median och medelvärde.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad typvärde, median och medelvärde är. Du kan på ett enkelt sätt förklara när det är lämpligt att använda vart och ett av dem. .
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad typvärde, median och medelvärde är. Du kan på ett utvecklat sätt förklara när det är lämpligt att använda vart och ett av dem.
Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara vad typvärde, median och medelvärde är. Du kan på ett väl utvecklat sätt förklara när det är lämpligt att använda vart och ett av dem.
Lägesmått - procedur
Ta ut typvärde och median. Räkna ut medelvärde.
Du kan med viss säkerhet ta ut typvärdet t ex bland talen 5, 5, 7, 4, 5. Du kan med viss säkerhet storleksordna och sätta ut medianen t ex bland talen 3, 1, 1, 5, 7, 5, 7, 4, 9. Du kan med viss säkerhet räkna ut medelvärdet t ex bland talen 3, 4, 7, 6.
Du kan med säkerhet ta ut typvärdet t ex bland talen 5, 5, 7, 4, 4. Du kan med säkerhet storleksordna och sätta ut medianen t ex bland talen 3, 1, 1, 5, 7, 5, 7, 4. Du kan med säkerhet räkna ut medelvärdet t ex bland talen 3, 4, 7, 6, 6. Du kan med viss säkerhet förstå och räkna ut vilket/vilka tal som saknas när du fått ett givet medelvärde.
Du kan med stor säkerhet ta ut typvärdet t ex bland talen 5, 5, 7, 4, 4. Du kan med stor säkerhet storleksordna och sätta ut medianen t ex bland talen 3, 1, 1, 5, 7, 5, 7, 4. Du kan med stor säkerhet räkna ut medelvärdet t ex bland talen 3, 4, 7, 6, 6. Du kan med säkerhet förstå och räkna ut vilket/vilka tal som saknas när du fått ett givet medelvärde.