👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 8 - El cuerpo y la salud

Skapad 2020-01-08 10:51 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Eleverna lär sig att beskriva hur man mår och var man har ont, handla på apotek samt fråga om och beskriva vägen.

Innehåll

Arbetsområde:

El cuerpo y la salud

 

Arbetssätt:

Vi arbetar med texter och övningar från Colores 8, kapitel 5. Eleverna övar på situationer som kan uppstå i verkligheten som att fråga efter vägen, handla på ett apotek och besöka en läkare. Detta ger eleverna möjlighet att utveckla såväl sin kommunikativa förmåga som sina strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Material:

Läroboken Colores 8 samt extramaterial från lärare

 

Bedömning:

Inlämningsuppgifter, kapiteltest och arbete på lektionstid. 

 

Syfte:

Förstå innehållet i talat språk och texter där man besöker apotek och sjukhus, berättar hur man mår och var man har ont samt frågar om vägen. Kunna beskriva hur man mår och var man har ont samt fråga om och beskriva vägen i tal och skrift. Utveckla olika språkliga strategier, samt reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang i den spansktalande världen. och jämföra med egna erfarenheter. 

 

 

 

 


 


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9