Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English år 8. Group project,The English Speaking Countries

Skapad 2020-01-08 10:53 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
In this unit you are going to work with a Project about The English Speaking countries around the World. You will choose to to work with an English speaking country; New Zeeland, Jamaica, Ireland, Wales, USA, Canada, England, Australia.

Innehåll

 
 

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

The general objective is of course to learn more about

specific country.   purpose with this unit is to make you more aware of the world around you. Further on, you will have the opportunity to be in contact with different English speaking countries, their differencies and their similarities. On your way of knowing more about the world around you, you may also develop a lot of new vocabulary and different ways of expressing it while you do your classroom's work. 

2. Förmågor att utveckla - Vad ska du träna?

In order to aknowledge the world around you, you are going to build up a more varied vocabulary, language and reading comprehension, critical thinking, problem solving, oral expression. 

3. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

Here you are going to work with skills such as communication, listening and reading, speaking, writing and the production of texts.

This section is also going to include working with a lot of exercises with prepositions. 

Focus in this section will be on improving your skills in presentations.

To get some more knowledge about other countries

To improve your English language

To improve your skills in Group Projects

4. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Your presentation should contain the following:

- Facts about the country, school and jobs. Write about what is specific and unique for this country

-The country's political system, religion. 

- A description of an ordinary family and how they live, their living conditions/costums.

- Other things you find important.

- A comparison to Sweden  ( Important! ) 

 

5. Stöd - Hur får du hjälp för att klara arbetet?

I'm going to monitor you in this unit, that is, you are going to get all help you need from me. But, you are also going to help each other in class.

In order to master all the new knowledge from this unit you can get very much help from the internet. (Remember to check your sources and write them down).

6. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

This section is going to be presented as a Group work with oral presentations.

The presentation should be 8-10 minutes / Groups of Three.

Use your imagiantion and make the presentation fun! Make either:

  • A poster (text+ pictures)or 
  • A power point presentation Be creative!
  • Groups: You should be approximately three people.
  • Countries: One countrie per Group. You will get one of the following countries to focus on: USA, Canada, Australia, South Africa, Great Britain or New Zealand.  

 

 

 

 

Matriser

En
Kunskapskrav i engelska

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå.
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: