Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från musikstycke till eget konstverk

Skapad 2020-01-08 10:54 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Estetisk kommunikation
Skapa en eget konstverk utifrån ett musikstycke du valt. Det egna konstverket ska innefatta en interaktion med publiken på något sätt. Allt ska inrymmas inom fem minuter och produkten är digital.

Innehåll

Välja ett musikstycke, med eller utan text. Utgå från melodin, rytmen, texten, genren och skapa ett eget konstverk i valfritt estetiskt uttryck. Det kan var en ny låt, en bild, en film, en dans, ett poem, en skulptur etc. Verket ska innefatta en interaktion av publiken och ska vara fem minuter och gestaltas digitalt via Teams.

Bedömning enlig följande:

Du väljer ett musikstycke och skapar ett eget verk med publikinteraktion, du har ett budskap med verket och förmedlar det med valt estetiskt uttryckssätt. Du redogör för din process dvs hur du skapade verket samt kan reflektera över den och hur det gick. Du beskrivet också kortfattat publikens reaktioner på verket.

C

Förutom ovanstående så beskriver du tydligt på vilket sätt ditt valda estetiska uttryckssätt tydliggör budskapet med verket samt kan ge flera exempel på detta. Du beskriver också utförligt publikens reaktioner på verket.

A

Du har skapat ett verk där kan ge flera perspektiv på ditt verk utifrån dina val, ett genomtänkt budskap och relevanta estetiska uttryck för att kommunicera ditt budskap. Du beskriver utförligt och nyanserat publikens reaktioner. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: