Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-01-08 11:01 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Se nedan

Innehåll

 

RÄTTIGHETER OCH RÄTTSSKIPNING

 

”Lag och rätt”

 

 

 

 

 

Syfte

 

Arbetsområdet syftar till att ge eleverna kunskaper om rättigheter och skyldigheter i samhället, lagstiftning och rättsväsende samt demokratiska fri- och rättigheter.

 

 

 

Viktiga frågor att lära sig mer om:

 

·         Hur tillkommer lagarna i Sverige?

 

·         Vad händer från det att någon blir misstänkt för ett brott till det att någon döms för ett brott?

 

·         Vad är det för skillnader mellan normer, regler och lagar?

 

·         Vilka rättigheter har du om du blir misstänkt för ett brott?

 

·         Vilken betydelse har en persons utseende, modersmål och religion i en rättegång?

 

·         Vad är en påföljd?

 

·         Hur påverkas brottsligheten av påföljderna?

 

 

 

 

 

Centralt innehåll för samhällskunskap åk 7-9 ur Lgr 11

 

Rättigheter och rättsskipning

 

• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonven­tionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

 

• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

 

• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

 

• De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

 

• Demokratiska fri-och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokra­tiska rättigheter och skyldigheter.

 

• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

 

 

 

Arbetssätt

 

Du kommer att lyssna på genomgångar och föra anteckningar, se film, läsa på egen hand med uppgifter till texterna. I läroboken är det först sidorna 74-101 som behandlas. På sidorna 100-101 finns arbetsuppgifter som är indelade i tre nivåer.

 

 

 

v. 2 s. 74-77

 

v. 3 s. 78-85

 

 


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: