Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans, lek & träningslära åk 4-5

Skapad 2020-01-08 11:06 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Nu kommer vi att varva dans och rörelse till musik med att träna styrka och kondition på olika sätt. Vi kommer att prata oss varför det är bra att träna och motionera och vad som händer i kroppen när man är fysiskt aktiv. Vi kommer även att göra olika lekar.

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 2-10

Förmågor

 • Att delta i olika lekar spel och idrotter, samt dans och rörelse till musik.
 • Takt och rytm och i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Att känna till kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer (tex. vad händer i kroppen när vi tränar styrka/kondition, varför är det bra, varför behöver vi vila/avslappning).
 • Känna till hur man kan förebygga skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Delta i samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten.
 • Anpassa sina rörelser till takt och rytm.
 • Att samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter.
 • Känna till hur man kan förebygga skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 •  Eleven deltar aktivt på lektionerna och i samtal efter lektionen kring hur aktiviteterna påverkar hälsan.
 • Feedback under pågående lektion samt på Unikum efter halva terminen.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att ha dans och andra typer av rörelse till musik. Träna styrka, kondition och avslappning. Vi diskuterar efteråt vad vi tränat på och hur det kan påverka kroppen. Vi kommer också att göra olika typer av lekar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: