Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan Matteborgen 5B VT-20

Skapad 2020-01-08 11:22 i Årstaskolan Uppsala
Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar vidare med likheter, bråk, procent, decimaltal, de fyra räknesätten, vinklar, symmetri och problemlösningar.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska:

 • kunna arbeta självständigt, i par samt i grupp.
 • be om hjälp då du inte förstår.
 • delta i matematikdiskussioner.
 • använda de metoder du lär dig för att lösa matematiska problem i olika former

Undervisning och arbetsformer

Uppstart med genomgång av mål och gemensam diskussion angående ämnet.

Vi har kontinuerligt gemensamma genomgångar där nya delmoment tas upp.

Du arbetar på egen hand och ibland med hjälp av andra när du löser matematikuppgifterna i boken.

Du arbetar med grön kurs först och därefter gör du själv en diagnos som rättas av lärare. Sedan bestämmer lärare och elev tillsammans vilken nivå som skall arbetas vidare med i boken alternativt med fördjupningsuppgifter i annan bok. Inför prov tränar du med repetitionssidorna längst bak i boken för de kapitel provet gäller.

 Vi arbetar även praktiskt med konkret material. 

Du kommer att få undervisning om:

 • prioriteringsregeln, i tal som t ex 14+8x4
 • negativa tal
 • likhetstecknets betydelse
 • division med minnessiffra och rest
 • att räkna med överslag
 • läsa och skriva bråk
 • hur man räknar ut en del av ett antal
 • jämföra och storleksordna bråk
 • skriva bråk som decimaltal
 • decimaltalets siffrors värde och namn och hur man räknar med dem
 • sätta ut decimaltal på en tallinje
 • vinklar, (räta, spetsiga och trubbiga) grader, gradskivor och vinkelsumma
 • tips på metoder att använda vid problemlösning, t ex rita en bild, göra en tabell och pröva dig fram

Läroplanen

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att använda likhetstecknet på rätt sätt.
 • Din förmåga att räkna division med minnessiffra och rest.
 • Din förståelse hur man använder överslagsräkning och rimlighetsbedömning. 
 • Din förmåga att räkna med både negativa och positiva tal på samma tallinje.
 • Din förtrogenhet att läsa, räkna, skriva och storleksordna bråk. 
 • Din förmåga att använda decimaltal och kunna skriva bråk som decimaltal. 
 • Din förmåga att använda vinklar, grader, vinkelsumma och gradskiva.
 • Din förmåga att lösa matematiska problem och koppla metoderna du lär dig till verkliga problem i vardagen.

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, prov och gemensamma övningar (både muntligt och skriftligt).

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: