👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband Åk 8

Skapad 2020-01-08 11:45 i Centralskolan Tierp
Måldokument för området Samband åk 8
Grundskola 7 – 9 Matematik
När man vill beskriva hur priset varierar med vikten eller när man vill beskriva hur priset ökar ju fler sms du skickar så kan du använda dig av ett diagram och rita in en graf. Om du vill beskriva hur en cykeltur ser ut i förhållande till tid och avstånd kan du använda ett linjediagram. Det finns många typer av problem du kan lösa med hjälp av ett diagram.

Innehåll

Viktiga begrepp:

Koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, diagram, graf, formel, proportionell, proportionalitet, konstant.

Så här kommer vi att arbeta

Diskussioner och genomgångar i helklass

Öva på rutinuppgifter i läroboken enskilt och tillsammans med andra

 

Prel. planering

 v3  sid 138-143 rep15 sid 272

v4  sid 144-147 rep16 sid 273

v5 Diagnos, sid 150-151, Blå 152-154/ Röd 160-164

v6  Blå 155-160, Rödsvart 165-169

v7  Prov onsdag

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • kunna rita ett koordinatsystem och kunna ange koordinaterna för en punkt i koordinatsystemet
 • kunna beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • kunna beskriva andra linjära samband
 • kunna tolka olika typer av samband
 • kunna tolka diagram och grafer
 • kunna räkna med olika slag av proportionella samband

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9