Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från litteratur till film

Skapad 2020-01-08 11:49 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde läser vi sagor från berömda tyskspråkiga författare, skriver manus, övar dialoger och spelar in olika scener som vi sätter ihop till en kortare film i I-Movie. Vi arbetar med detta v. 3-14.

Innehåll

 

1. Syfte med undervisningen

Syfte med undervisningen är att du ska få möjlighet att skapa något utifrån den tyska skönlitteraturen på tyska tillsammans med några av dina klasskamrater. Ni övar på att samarbeta med varandra och att använda och dra nytta av varandras olika kunskaper och förmågor samt lär känna en del av den tyska skönlitteraturen. 

 

2. Förmågor att utveckla

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

 

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Lyssna /läsa reception

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.

4. Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Vi kommer att läsa skönlitterära texter tillsammans i klassrummet.

Du arbetar i en grupp med två eller tre andra elever. Tillsammans skriver ni ett filmmanus i dialogform (utifrån är en tyskspråkig skönlitterär berättelse).

Filmmanuset bearbetas allteftersom ni får feedback, övar ni muntligt på dialogerna så pass mycket att ni kan replikerna utantill.

När ni känner er redo spelar ni in dialogscenerna med datorn.

Sedan redigerar ni era dialoger i I-movie och sätter ihop sekvenserna till en film.

 

5.  Vilken lässtrategi ska vi träna på och hur?

 - både högläsning och egen läsning

- läsförståelse: att slå upp ord i digitala lexikon och bearbeta text genom diskussion om innehållet, författarens syfte

6.. Hur ska den kontinuerliga formativa bedömningen göras?

Jag iakttar hur samarbetet i gruppen går och utvecklas.

Jag läser och ger återkoppling på gruppens manus.

Jag tittar på slutresultatet, alltså filmen.

Jag ger en samlad återkoppling på samarbete, manus och slutresultat muntligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Delmålsmatris

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Delmål 1
Du samarbetar med din grupp och bidrar till att manuset skrivs och blir något gruppen känner sig nöjd med.
Delmål 2
Du deltar i repetitionerna av replikerna så att du kan dina repliker utantill.
Delmål 3
Du samarbetar med din grupp och ser till att de olika scenerna blir filmade med datorn.
Delmål 4
Du samarbetar med din grupp och redigerar det som behövs i I-Movie och ser till att filmen blir klar och att det blir en slutprodukt som gruppen är nöjd med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: