Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hela skolan läser

Skapad 2020-01-08 12:02 i Gruvrisskolan Falun
Du ska under tre veckor få läsa extra mycket skönlitteratur. Du ska få bekanta dig med författare, personer och nya spännande miljöer.
Grundskola F – 6 Svenska Svenska som andraspråk Bild
Välkomna till några veckor med extra fokus på läsning av skönlitteratur, författarpresentationer och bokillustrationer!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

läsa och förstå skönlitteratur samt dess bildspråk.

Konkretisering av mål

 • F - 6  Du ska kunna lyssna på och/ eller läsa olika skönlitterära berättelser.
 • F - 6  Du ska lära dig om några skönlitterära författare och illustratörer.
 • F - 6  Du ska berätta, fundera och samtala om det du har lyssnat på och läst.
 • F - 6 Du ska titta på olika bokillustrationer och sedan fundera och samtala kring dessa.

 


 

Arbetssätt

 • Du kommer att få vara med om en rolig uppstart.
 • Du kommer att få lyssna på och/ eller läsa skönlitteratur varje dag.
 • Du kommer att få träna på att använda dig av olika lässtrategier.
 • Du kommer att få delta i boksamtal.
 • Du kommer att få lära dig om författare och illustratörer. En författare/årskurs.
 • Du kommer att få titta på och samtala om bilder och framsidor till böcker

Bedömning

Det här ska du kunna:
Svenska:
Åk 2 till åk 6: Genom högläsning för din lärare kommer du få visa att du kan läsa med flyt
Åk 1 till åk 6: Genom boksamtal visar du på läsförståelse och att du kan prata om texten du hört/läst.

Bild:
Åk 1 till åk 6: Du ska framställa en illustration samt visa och presentera den. Du ska delta i samtal om bilder i böcker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: